Subsidie sanering varkenshouderijen

26-11-2019

Afgelopen maandag, 25 november 2019, is de subsidieregeling Sanering varkenshouderijen opengesteld. Lang werd naar deze regeling uitgekeken waarbij varkenshouderijen met een geurbelasting op omwonenden in aanmerking kunnen komen op uitkoop. Deze varkenshouderijen moeten dan gelegen zijn in de concentratiegebieden Zuid en Oost. Aanvragen kan tot en met 15 januari 2020.

Voor wie

De regeling is bedoeld voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost. Deze concentratiegebieden zijn op basis van de meststoffenwet vastgesteld. In aanmerking komende varkenshouders moeten in ieder geval de laatste 5 jaar in productie zijn geweest. Daarnaast moet het bedrijf voldoen aan de wettelijke eisen en minimaal 80% van de varkensrechten in eigendom hebben. Ook mag het bedrijf niet deelnemen aan de Stoppersregeling op basis van het Actieplan Ammoniak Veehouderij. Het bedrijf moet een minimale geurscore hebben van 0,40 geureenheden(OUe) per m3. Hiernaast zijn er nog diverse andere eisen, welke we graag met u bespreken.

Bedragen

Het totale budget van deze regeling bedraagt 180 miljoen euro. Varkenshouders krijgen een vergoeding voor twee zaken. Ten eerste moet minimaal 80% van de varkensrechten worden verkocht aan de overheid. Hiervoor is in regio Oost een bedrag van 52 euro vastgesteld per recht en in regio Zuid 151 euro per recht. Daarnaast wordt op basis van de maand van ingebruikname de waarde per m2 van de stallen bepaald. Deze waarde ligt globaal tussen de 100 en 470 euro per m2 op basis van het jaar van ingebruikname. Over 65% van dit bedrag wordt de subsidie uitgekeerd.

Verplichtingen

Na indiening op uiterlijk 15 januari 2020 wordt medio april de beschikking door RVO verwacht (als er voldoende budget is). Vervolgens is er 8 weken de tijd om de definitieve keuze te maken om wel/niet mee te doen. Daarna moet binnen 8 maand gestopt worden met het houden van varkens, moet de vergunning worden ingetrokken, moet de mest worden afgevoerd en moet een bestemmingsplanwijziging worden ingediend bij de gemeente. Vervolgens is er nog 6 maand de tijd om te slopen. Dat betekent dat uiterlijk augustus 2021 het bedrijf volledig moet zijn beƫindigd en gesloopt.

Actie

Wilt u meedoen, dan is snelle actie vereist. Naast de aanvraag van de subsidie spelen namelijk ook ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot de locatie. Hierbij moet afstemming plaats vinden met de gemeente. Ook komen er financiƫle en fiscale vraagstukken aan de orde m.b.t. bijvoorbeeld staking van het bedrijf.