Subsidie Stimulering Duurzame Energie (SDE+)

27-02-2018

De SDE+ regeling wordt in 2018 twee keer opengesteld voor aanvragen. De regeling van dit voorjaar is sinds enkele weken bekend. Het budget voor deze openstelling bedraagt 6 miljard euro. De eerste openstelling is van 13 maart tot en met 5 april.

Openstelling

De SDE regeling kent in 2018 3 fases. Fase 1 heeft een maximum fasebedrag van 9 cent per kWh, fase 2 heeft een maximum fasebedrag van 11cent per kWh en fase 3 heeft een maximum fasebedrag van 13 cent per kWh. Individuele categorieën kunnen een lager fasebedrag hebben. Zo is er voor zonnepanelen met een piekvermogen tussen de 15 kWp en 1 MWp een maximumbedrag van 11,2 cent per kWh vastgesteld. In onderstaande figuur zijn de openstellingsdata terug te vinden.

Categorieën

De SDE+ regeling kent diverse categorieën zoals: biomassa, water, zon, geothermie en wind. Elk van deze categorieën is nog weer onderverdeeld in subcategorieën. Zo is bijvoorbeeld wind opgedeeld in: wind op land, wind op primaire waterkering en wind in meer.

Zonnepanelen

Wij zien dat het gros van de aanvragen, ook onder agrariërs, in de categorie zon plaats vind. Belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn dat de installatie wordt aangesloten op een grootverbruikersaansluiting. Dat wil zeggen een aansluiting groter dan 3*80 A. Nieuw in 2018 is een onderscheid tussen energie die in het eigen bedrijf wordt gebruikt en energie die wordt terug geleverd aan het net. Voor energie die in het bedrijf wordt gebruikt wordt 2,5 cent minder subsidie per kWh opgewekte energie uitgekeerd. Dit betekent dat de regeling hiermee minder interessant wordt dan de laatste jaren. Ook al omdat het maximale bedrag gedaald is.

Interesse

Bij de investering in zonnepanelen is het niet alleen de keuze tussen wel of niet. Het is tevens een keuze tussen diverse opties. Sommige agrarische bedrijven kunnen bijvoorbeeld de keuze maken om hun elektra aansluiting niet te verzwaren naar groter dan 3*80 A, hierdoor kunnen ze gebruik maken van de Energie investeringsaftrek (EIA) op de investering in zonnepanelen. Dit is veelal interessanter bij installaties tot ongeveer 60 kWp. In dit geval mag men ook de salderingsregeling gebruiken. Bij bedrijven die een grotere installatie willen of al een grootverbruikersaansluiting hebben, is veelal de SDE+ regeling interessanter. Daarnaast zijn er nog constructies waarbij daken worden verhuurd aan investeerders die dan de exploitant van de zonnepaneleninstallatie worden. Het is dus niet slechts een keuze tussen wel zonnepanelen of geen zonnepanelen, maar ook een keuze op basis van uw eigen situatie.