Subsidie vrijkomende agrarische bebouwing

1-07-2019

De provincie Overijssel heeft een nieuwe subsidie geïntroduceerd voor advies bij vrijkomende agrarische bebouwing. De provincie wil daarmee een bijdrage leveren bij het uitwerken van een haalbaar toekomstplan voor een erf in het landelijk gebied.

Vorig jaar heeft de provincie reeds een pilot voor deze subsidieregeling in gang gezet. Bij enkele gemeenten is ervaring opgedaan. Dat heeft er in geresulteerd dat de provincie de subsidieregeling nu provinciebreed uitrolt.

Zoals de naam van de subsidieregeling al zegt, is de regeling erop gericht om de eigenaar van vrijkomende agrarische bebouwing te faciliteren. Het is goed om te weten dat het niet alleen gaat om oude stallen te slopen en deze te vervangen door bijvoorbeeld een woning. Lang niet op elk erf is dat passend. Het kan ook aan de orde zijn dat de vrijkomende bebouwing ingezet kan worden voor andere activiteiten, zoals verhuur, kamperen bij de boer, zorgboerderij, agrarische winkel, enz.

Voor veel varkenshouders die overwegen deel te nemen aan de Saneringsregeling varkenshouderij is deze subsidieregeling bijzonder geschikt. Dat geldt eveneens voor varkenshouders die afgelopen jaren hebben deel genomen aan de stoppersregeling  (Actieplan Ammoniak). De komende maanden komen in dit geval stallen leeg te staan. Wanneer er sprake is van meer dan 500 vierkante meter vrijkomende bebouwing kan van deze subsidieregeling gebruik gemaakt worden.