Subsidieregeling kalversector

27-06-2018

We hebben er lang op gewacht, maar er is nu eindelijk duidelijkheid. Er komt een interessante subsidieregeling voor de kalverhouderij.  De regeling kent met welzijnsvriendelijke vloeren en ammoniak reducerende systemen twee richtingen en is geschikt voor nieuwbouw en verbouw.

Openstelling

In de onlangs gepresenteerde regeling werd bekend gemaakt dat er twee fases worden opengesteld voor beide subsidierichtingen. Fase 1 is van 1 oktober 2018 tot en met 30 oktober 2018. Fase 2 is van 1 september 2019 tot en met 30 september 2019.

Subsidiebedrag

Het totaal beschikbare subsidiebudget bedraagt € 15 miljoen. Dit wordt verdeeld in  € 7,5 miljoen voor de welzijnsvriendelijke vloeren en € 7,5 miljoen voor de ammoniak reducerende maatregelen. De subsidie bedraagt 40% van de aanschaf- en installatiekosten. Voor de ammoniak reducerende maatregelen is een plafond van € 100.000 per vleeskalverhouder.

Voorwaarden

Hieronder enkele belangrijke voorwaarden waarmee u rekening moet houden:

 1. De aanvraag is op basis van een offerte en een plattegrond met stalindeling van het bedrijf.
 2. Er mag pas worden overgegaan tot aanschaf na indiening van de subsidieaanvraag.
 3. Levering, installatie en betaling van de welzijnsvriendelijke vloeren vindt plaats binnen 2 jaar na subsidieverlening.
 4. Levering, installatie en betaling van de ammoniak reducerende maatregelen vindt plaats binnen 2 jaar na subsidieverlening.
 5. Voor de aanschaf en installatie worden geen andere subsidies ontvangen.

Rangschikking welzijnsvriendelijke vloeren

In de regeling zijn criteria opgenomen die van invloed zijn op de rangschikking van aanvragen. Mocht het beschikbare budget ontoereikend zijn is er dus voor bedrijven met meer punten een grotere kans op toewijzing. Er zijn drie criteria:

 1. Een bedrijf met meer stalplaatsen ontvangt meer punten.
 2. Een bedrijf waarbij een groter percentage van de stalplaatsen wordt vervangen door een welzijnsvriendelijke vloer ontvangt meer punten.
 3. Een bedrijf waarbij renovatie aan de orde is ontvangt meer punten dan nieuwbouw.

Rangschikking emissie reducerende maatregelen

In de regeling zijn criteria opgenomen die van invloed zijn op de rangschikking van aanvragen. Mocht het beschikbare budget ontoereikend zijn is er dus voor bedrijven met meer punten een grotere kans op toewijzing. Er zijn drie criteria:

 1. Een bedrijf met meer stalplaatsen ontvangt meer punten.
 2. Een bedrijf waarbij een groter ammoniakreductiepercentage wordt behaald ontvangt meer punten.
 3. Een bedrijf waarbij voor een groter deel van het aantal stalplaatsen reducerende maatregelen wordt getroffen ontvangt meer punten.

Advies

Hebt u nu, of in de nabije toekomst, plannen om uw vleeskalverhouderij te wijzigen of uit te breiden bekijk dan nu al de mogelijkheden van deze regeling in combinatie met uw plannen. Ja, welzijnsvriendelijke vloeren of ammoniak reducerende maatregelen zijn duurder in aanschaf, echter is de 40% subsidie een substantiële bijdrage.

Tevens dienen nieuwe stallen per 1 januari 2020 aan strengere emissie eisen te voldoen, waarbij ammoniak reductie dus vanuit de vergunning reeds aan de orde is. Het realiseren van stallen met emissie reducerende maatregelen als bijvoorbeeld een luchtwasser geeft ook in veel gevallen een goede mogelijkheid om de stal onder de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) te kunnen certificeren. Hiermee zijn flinke fiscale voordelen en extra afschrijvingen te behalen.