Subsidies mislopen

6-11-2017

Herhaaldelijk merken wij dat ondernemers geld mislopen. Ze investeren in bedrijfsgebouwen of bedrijfsmiddelen zonder een subsidiecheck te doen en zijn zich er op dat moment niet bewust van dat er subsidies aangevraagd kunnen worden. In sommige gevallen was het achteraf mogelijk om subsidie aan te vragen, maar nog te vaak is de subsidie niet meer te verkrijgen, omdat de subsidie niet tijdig is aangevraagd.

Tijdig informeren

Graag willen wij u erop wijzen dat er regelmatig subsidies zijn bij uw investeringen. Dit kan bijvoorbeeld de Maatlat Duurzame Veehouderij zijn, een subsidie met cash geld of een fiscale stimuleringsmaatregel als EIA en MIA/Vamil. In het bijzonder bij investeringen rond actuele thema’s zoals milieu en energie zijn er vaak subsidieregelingen.

Subsidiecheck

Hebt u plannen op het gebied van duurzame investeringen in bedrijfsmiddelen, verbouw/aanbouw of nieuwbouw of het investeren in een nieuw bedrijfsmiddel, neem dan vooraf contact met ons op om de subsidiemogelijkheden te bespreken. Niet alles kan immers achteraf worden geregeld of hersteld.