Termijn voor aanvragen schadevergoeding PAS-melders verlengd

2-05-2024

PAS-melders hebben tot in ieder geval 1 juni  2029 de tijd om eventuele schade, waar de Staat verantwoordelijk voor is, te laten vergoeden. De verjaringstermijn voor de schade als gevolg van de PAS-melding is hiermee verlengd tot vijf jaar. Dit heeft Minister van der Wal aan de Tweede kamer laten weten.

Onzekere tijden

PAS-melders zitten sinds de uitspraak door de Raad van State in 2019 in onzekerheid. Ondanks handelen ter goeder trouw, zitten zij toch zonder vergunning. Mogelijk ontstaat hierdoor schade, omdat de activiteiten van de melding niet uitgevoerd mogen worden, of omdat er juridische kosten gemaakt moeten worden. Hiervoor kan een schadevergoeding worden aangevraagd. Maar hoe hoog deze schade uiteindelijk zal zijn, dat weet nog niemand. Dit kan pas duidelijk worden op het moment dat de PAS-meldingen gelegaliseerd zijn.

Schadevergoeding aanvragen?

De schadevergoeding kan worden aangevraagd voor de schade die ontstaat door de PAS-melding, bijvoorbeeld bij handhavend optreden, kosten om stikstofruimte te kopen of een vergunning aan te vragen. De ingediende schadeclaims worden door een onafhankelijke commissie beoordeeld. Als we de schades gaan vertalen naar euro’s kan dit oplopen tot duizenden euro’s.