Tijdig brandstofaccijns terugvragen

30-03-2022

Heeft u als bedrijf op 1 april 2022 0.00 uur de brandstoffen benzine, diesel, LPG of LNG (vloeibaar aardgas) op voorraad? Bedrijven die deze brandstoffen op voorraad hebben, kunnen nu een deel van de al betaalde accijns terugvragen. Vanwege de verlaging van de accijns op deze brandstoffen. U kunt tot uiterlijk 8 april 2022 de accijns terugvragen.

Accijnsverlaging

Het kabinet heeft besloten de accijnzen op benzine, diesel, LPG en LNG per 1 april 2022 te verlagen. Als uw bedrijf eigenaar is van de brandstof en deze voor commerciƫle doeleinden in voorraad heeft in een eigen opslagplaats, dan kunt u een deel van de eerder betaalde accijns terugvragen. Het gaat om de volgende bedragen:

  • Ongelode benzine: 17,3 cent per liter;
  • Diesel: 11,1 cent per liter;
  • LPG/LNG: 4,1 cent per liter.

Om voor de teruggaaf in aanmerking te komen, moet u relevante gegevens vastleggen in uw administratie, zoals:

  • een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de brandstoffen zich bevinden;
  • de hoeveelheid brandstof, per soort en per plaats;
  • de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk.

Voor wie?

Bedrijven met een eigen opslagplaats voor brandstof komen hiervoor in aanmerking, zoals tankstations, loonbedrijven, transportbedrijven, landbouwbedrijven, glastuinders en hoveniers.

Hoe aanvragen?

U moet de accijns terugvragen via de website mijndouane.belastingdienst.nl, tabblad ‘accijns’ en daarna bij ’teruggaaf’ kiezen voor ‘Teruggaaf o.g.v. art. 84b WA’. U moet zelf berekenen hoeveel u terugkrijgt. Let op: per 1 april kunt u deze accijns terugvragen. U moet het verzoek om teruggaaf uiterlijk 8 april 2022 hebben ingediend via Mijn Douane.