Vergunning met doelvoorschriften?

8-07-2024

Omdat het nog steeds erg moeilijk is om een vergunning voor een Natura2000 activiteit te krijgen, wordt onvermoeibaar gezocht naar mogelijkheden om alsnog ruimten en openingen te creëren. Nieuwe Oogst kopte op 6 juli dat de eerste vergunning met doelvoorschriften bijna een feit is.

Een vergunning met doelvoorschriften is een vergunning met daarin voorschriften die een doel nastreven. Het doel kan zijn een ammoniakuitstoot onder de zoveel kilogram per dierplaats. Deze voorschriften kunnen een doorbraak beteken voor de impasse rond emissiefactoren.

De consequentie van vergunningen met doelvoorschriften is dat er monitoring van emissiedata plaatsvindt. Sensoren en meetinstrumenten op de stal. Of is de kringloopwijzer een sleutel in dit hele proces? Hoe de toekomst eruit gaat zien, dat weet op dit moment nog niemand.

Benieuwd of een vergunning met doelvoorschriften voor jou bedrijf ook een optie is? We onderzoeken het graag met en voor jou.