Weidegang 2018

10-01-2018

Hier en daar is de bonus voor de weidegang van de melkkoeien binnen. Een mooie bonus!

Om dit ook voor 2018 te realiseren is er op dinsdag 23 januari a.s. om 13.30 uur een bijeenkomst van de WeideCoaches van Stichting Weidegang in Langeveen. Deze dag gaan we gaan ons buigen over de weideperiode 2018.

We gaan het onder andere hebben over:

  1. Voorbereiding op het weideseizoen.
  2. De planning van het weideseizoen.
  3. De bemesting van het grasland.

Het gastbedrijf, de firma Van de Aast Agro (www.aastagro.nl)  organiseert voor ons een lezing over de bemesting van het grasland. Verder zullen Gerwi Engberts en Jaap de Vink aangeven geven hoe je een goede start kunt geven aan de weidegang 2018.

Adres: Van de Aast Agro, Molenbergstraat 24, 7679 TS Langeveen