Vergunning Wet natuurbescherming

1-10-2017

De meeste veehouderijbedrijven hebben een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig dan wel moeten een melding doen. We constateren helaas steeds vaker dat de mogelijkheid om een uitbreidingsvergunning te krijgen op begint te raken.

Sinds 1 januari 2017 zijn een aantal wetten samengevoegd in de Wnb. Middels de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het mogelijk voor agrarische bedrijven om de ammoniakemissie en daarmee de stikstofdepositie op Natura2000 gebieden vast te leggen.

Huidige situatie

Tot op heden zijn er nog steeds bedrijven die geen toestemming op grond van de Wnb hebben. Het is mogelijk om aan de hand van de feitelijke situatie in 2012, 2013 of 2014, die tevens passend moet zijn binnen de milieuvergunde situatie, bestaande rechten vast te leggen. Ook is het mogelijk om bij uitbreidingsplannen ammoniakruimte te benutten die binnen de PAS beschikbaar is.

Uitbreiden

Waneer er uitbreidingsplannen zijn, is de Wnb naast de gemeentelijke milieutoestemming aan de orde. Er is dan de optie om beide trajecten los van elkaar te laten lopen, maar tevens kan de Wnb worden aangehaakt aan de gemeentelijke vergunning. Middels een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) geeft de provincie dan een toestemming waarmee de gemeentelijke vergunning verleend kan worden.

Ontwikkelingsruimte

Indien er voor uitbreiding extra ammoniak nodig is komt deze uit de pot met ontwikkelingsruimte. Niet overal is deze ruimte nog ruim voorhanden. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om snel te handelen.