Zonnepanelen en dakverhuur

29-08-2017

Onlangs werd bekend dat FrieslandCampina 200 miljoen euro SDE-subsidie is toegewezen. Het is de bedoeling dat leden-melkveehouders het dak gaan verhuren voor plaatsing van zonnepanelen. De opgewekte energie is bedoeld voor de fabrieken van FrieslandCampina.

FrieslandCampina gaat dit najaar met haar gecontracteerde zonnepanelenleverancier weer huurdaken werven bij melkveehouders. We merken regelmatig dat een veehouder beperkt of soms zelfs niet andere alternatieven onderzoeken.  Denk daarbij aan eigen investering, lease of huurkoop. Er zijn diverse aspecten die van invloed zijn voor de keuze van een alternatief. Gezien het feit dat de consequenties langjarig zijn, is het van belang om eerst de mogelijkheden en beperkingen goed in kaart te brengen, voordat de keuze gemaakt wordt voor een alternatief. In veel gevallen zal dat leren dat een zonnepaneleninstallatie voor eigen verbruik het meeste rendement oplevert.