Zonnepanelen en SDE+/++

2-03-2021

Inmiddels bestaat de SDE subsidieregeling (Stimulering Duurzame Energie) al weer 10 jaar. Er zijn jaarlijks één of twee openstellingsperioden geweest. In deze 10 jaar zijn de voorwaarden regelmatig gewijzigd. Ook voor 2021 zal er een nieuwe inschrijfronde zijn die opent in de loop van september. In de komende weken zullen we jullie meenemen bij diverse aspecten rondom de SDE regeling voor zonnepanelen, er komt namelijk meer kijken bij de uitvoering van deze subsidie, dan alleen de aanvraag zelf.

Aanvragen subsidie

Jaarlijks kan de SDE subsidie één of twee keer worden aangevraagd. Bij de aanvraag worden al veel fundamentele keuzes gemaakt voor het inschrijfbedrag, de omvang van de installatie, de locatie van de installatie en wordt al gekozen wie de subsidie-aanvrager/exploitant is. Het is daarom zaak al tijdig te beginnen met de voorbereidingen voor een aanvraag. Indien de panelen op een nog te bouwen gebouw komen is tevens van belang dat hiervoor de omgevingsvergunningen geregeld zijn.

Aansluiting en netbeheerder

Voor de SDE dient een zonnepaneleninstallatie aangesloten te worden op een grootverbruik aansluiting. Dit is een aansluiting groter dan 3×80 Ampère. We zien veelal een 3x160A, 3x250A, 630 kVA, 1MVA of 2 MVA aansluiting. Voor een aansluiting groter dan 3x250A komt een eigen trafostation om de hoek kijken. Naast de omvang van de aansluiting is ook het gecontracteerd vermogen van belang voor zowel levering als terug levering. Zonder terug levercontract mag namelijk geen zonnestroom worden terug gezonden naar het net. Soms kun je door slimme keuzes qua omvormers en de dak ligging met een kleinere aansluiting toe dan je zou verwachten. Dat levert voordelen op bij de kosten voor aanleg en bij de jaarlijkse contracten voor levering en terug levering van energie. Een nieuwe of zwaardere aansluiting dient bij de netbeheerder te worden aangevraagd. Op dit moment zijn realisatietermijnen van een half jaar tot een jaar niet vreemd. Tijdig beginnen is dus een must.

Technische uitvoering zonnepanelen

Qua uitvoering zijn er veel merken panelen en omvormers, ook maakt een leverancier technische keuzes in de verhouding tussen het vermogen van de zonnepanelen en van de omvormers. Vervolgens zijn er nog weer afwegingen te maken over de plek van de omvormers en de wijze van terug voeden van de stroom richting een onderverdeelkast, meterkast of zelfs naar een trafostation. Hierbij speelt ook de wijze van installeren volgens bijvoorbeeld NEN1010 of Scope 12 normen een rol wat weer van belang is voor de verzekering. Voordat er überhaupt panelen op het dak komen is ook van belang of de constructie sterk genoeg is voor de extra dak belasting.

Administratief

Om te zorgen dat de subsidie uiteindelijk ook gaat lopen is het zaak om een Bruto Productie Meter(BPM) aan te schaffen. Deze meet de opbrengst van de zonnepanelen. Tevens dient bij de netbeheerder een EAN groencode aangevraagd te worden en dient de installatie bij Certiq aangemeld te worden bij ingebruikname. Ook dient een energieleverancier op de hoogte te zijn van de terug levering zodat contracten kunnen worden afgesloten voor de terug te leveren stroom.  

Samenvattend

De hierboven kort geschetste onderwerpen zijn van belang in het traject richting realisatie van zonnepaneleninstallatie met de SDE+/++ subsidie. Er komt dus (veel) meer bij kijken dan alleen de aanvraag van een SDE subsidie. Door vooraf goed de situatie te bekijken, wensen door te spreken en onderzoek te doen, door tijdens de implementatie slimme keuzes te maken en door na oplevering zaken administratief goed te regelen is veel te verdienen en dat heeft natuurlijk effect op het rendement van de installatie. Wij hebben ruime ervaring in het hele traject van advies, aanvragen, begeleiden, opleveren en afwikkelen van installaties met de verschillende stakeholders en kunnen u op elk onderdeel ontzorgen in het traject rondom zonnepanelen. In de komende weken zullen we op diverse onderdelen dieper ingaan met tips en trucs.