Zonnepanelen en subsidies

20-05-2021

Eerder dit voorjaar schreven wij al een algemene beschouwing m.b.t. zonnepanelen. In dit artikel gaan we in op diverse subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen. Er zijn op dit moment drie richtingen voor subsidie op zonnepanelen. Te weten de SDE++, de ISDE en de EIA.

SDE++

De Subsidie Duurzame Energie is een productiesubsidie die vooral geschikt is voor grotere installaties. Te denken valt dan aan 300 of meer zonnepanelen. Belangrijke voorwaarde voor de SDE++ is het hebben, dan wel gaan realiseren van een grootverbruik aansluiting. Een grootverbruik aansluiting is een energieaansluiting groter dan 3x80Ampere. In de praktijk zien wij dat deze subsidie in de agrarische sector veelal wordt toegepast op de grotere bedrijven met relatief veel dakvlak. Indien er nog geen grootverbruik aansluiting aanwezig is dient een installatie in de praktijk vaak voor minimaal 600 zonnepanelen te zijn om een interessante business case te krijgen. Belangrijke randvoorwaarde is ook de netcapaciteit. In veel gebieden staat deze capaciteit onder druk waardoor niet overal energie kan worden terug geleverd.

Onder de SDE++ wordt een vergoeding gegeven over de opgewekte energie. Daarin wordt onderscheid gemaakt in een vergoeding voor energie die vanaf de panelen gelijk op de locatie wordt benut en een vergoeding voor energie die aan het net wordt terug geleverd. Het doel van de regeling is om een voldoende verdienmodel te creëren. Afhankelijk van de jaargemiddeld stroomprijs wordt het subsidiebedrag per opgewekte kWh jaarlijks vastgesteld. Een hogere stroomprijs zorgt voor een lagere subsidie. Immers wordt er dan meer bespaart op inkoop van energie, of meer verdient aan verkoop energie.

De SDE++ moet vooraf aan de realisatie van een installatie worden aangevraagd. Voor 2021 wordt de openstelling op dit moment verwacht vanaf 5 oktober tot en met 11 november 2021. Er is een totaal budget van 5 miljard euro beschikbaar.

ISDE

De Investeringsregeling duurzame energie en energiebesparing is voor zakelijke gebruikers in te zetten voor de investering in zonnepanelen. Deze subsidie is geschikt voor locaties met een kleinverbruik aansluiting tot en met maximaal 3x80Ampere. Daarnaast moet op deze locatie het huidige energieverbruik minimaal 50.000 kWh per jaar zijn. De installatie moet minimaal 15 kWp zijn tot maximaal 100 kWp. (ongeveer 45 tot 300 panelen).

De subsidie bestaat uit een bijdrage bij de aanschaf van 125 euro per kWp. Dat is bij benadering, afhankelijke van de installatiegrootte, rond de 25% van de investeringskosten. Op basis van een offerte moet deze subsidie aangevraagd worden, waarna na de ISDE aanvraag op eigen rekening en risico opdracht verstrekt mag worden.

EIA

De energie-investeringsaftrek is een fiscale ondersteuningsregeling. Voor zonnepanelen is deze ook te gebruiken. Het moet dan, net als bij de ISDE, gaan om een kleinverbruik aansluiting van maximaal 3x80Ampere. De zon-pv installatie moet een minimale omvang hebben van 25 kWp. Op basis van de aanschafkosten mag dan 45,5% van de investering geclaimd worden om vervolgens fiscaal ‘af te trekken’. Het voordeel is dan afhankelijk van het bedrijfsresultaat van het bedrijf in het jaar van aanschaf en/of betaling. Dit loopt uiteen van 0% tot ongeveer 50%. Samen met het af te trekken bedrag is het voordeel ten opzichte van de investeringskosten dan tussen de 0 en maximaal 23%. Een eventuele EIA melding dient binnen 3 maand na opdrachtdatum te worden ingediend.

Samenvatting

Deze 3 regelingen mogen niet samen worden gebruikt, dus deelname aan 1 van de 3 betekent dat de andere 2 niet kunnen worden gebruikt. Er is, onder voorwaarden, wel een koppeling mogelijk met bijvoorbeeld de Subsidie Jonge Landbouwers. Ook is het toepassen van de kleinschaligheidsaftrek(KIA) gewoon mogelijk naast deze 3 subsidies. Daar is dus wel cumulatie mee mogelijk.

Bijna elk bedrijf met een redelijk energieverbruik kan dus gebruik maken van voordelen bij de realisatie van zonnepanelen. Het type bedrijf en het type aansluiting is maakt dat de keuze gemaakt wordt voor één van deze regelingen.