Zorg dat je natuurvergunning in orde is

20-10-2020

In december 2019 hebben de provincies de beleidsregels voor stikstof aangepast. Dat heeft voor diverse bedrijven behoorlijk consequenties gehad voor de natuurvergunning. Niet iedereen is zich hier van bewust.

De provincies maken de beleidsregels in het kader van de Wet natuurbescherming. In de genoemde beleidsregels is gesteld dat alleen de stikstof uit een natuurvergunning waarvoor de huisvesting daadwerkelijk gerealiseerd is, nog vergund is. De rest is vervallen. Dat heeft er toe geleid dat in een aantal gevallen een groot gedeelte van de vergunning vervallen is! Weliswaar zijn door de beleidsregels van mei 2020 de scherpe kantjes hiervan afgehaald. Dat houdt in dat het in een aantal gevallen toch weer mogelijk is om een natuurvergunning te krijgen voor de reeds gerealiseerde capaciteit. Sluit de bestaande natuurvergunning niet aan bij de aanwezige stalcapaciteit, dan is het zaak hier werk van te maken. Hier is duidelijk het spreekwoord van toepassing: je moet ijzer smeden als het heet is!